رفاقت یعنی خندیدنای با هم…

رفاقت یعنی خندیدنای با هم…
یعنی اشک ریختنای با هم…
یعنی اگه به جایی رسیدی دوست داشته باشی رفیقتم برسه
یعنی اگه امروز حالت خوبه و حال رفیقت خوب نیست سعی کنی حال اونم خوب کنی
یعنی همه چیزتون یکیه
همه توی رفاقت رو بازی میکنن
میدونی چیه؟غیر از این باشه شما اصلا رفیق نیستید…
@Aksne🍁🍂